Blog

Het belang van mantra's

7 MEI 2017

Omtrent het begrip mantra bestaan veel misverstanden. We moeten goed begrijpen dat mantra’s een taalsysteem vormen. Het is echter een ander taalsysteem dan het taalsysteem dat wij dagelijks gebruiken om iets uit te drukken of over te brengen. Mantra’s hebben niet noodzakelijkerwijs een taalkundige betekenis, omdat mantra’s klanken zijn, geladen met een bepaalde emotie. Tevens behoren mantra’s niet uitsluitend tot het domein van religie of spiritualiteit. Wij gebruiken dagelijks mantra’s, veelal zonder het te beseffen. Eén van de mantra’s die wij allemaal kennen en gebruiken is bijvoorbeeld de mantra ‘mamma’. ‘Mamma’ is een woord geladen met betekenis en wij hebben er allerlei gevoelens bij. Onze gevoelens verschillen van die van anderen, omdat wij andere ervaringen hebben opgedaan met onze ‘mamma’. Dit voorbeeld illustreert ook dat een mantra niet statisch is: mantra’s worden continu geladen met nieuwe emoties en ervaringen. De mantra ontwikkelt zich als het ware tijdens ons leven.

Mantra’s hebben niet alleen een lading die bepaald is door onze ervaringen, maar worden ook geladen door een cultuur of traditie. Als wij grote affiniteit hebben met een bepaalde religie of levensfilosofie, kunnen mantra’s uit die bepaalde traditie grote betekenis voor ons hebben. De mantra is als het ware al geladen door de traditie waar hij uit voort komt. Daarnaast wordt de mantra verder laden met onze eigen ervaringen.

 Ook de persoon van wie wij de mantra ontvangen en/of de situatie waarin een mantra tot ons komt, heeft invloed op de lading die de mantra voor ons heeft. Als wij veel liefde en vertrouwen voelen voor de persoon die de mantra aan ons geeft, geeft dit een extra betekenis aan de mantra en wordt de kracht van de mantra voor ons groter. Niet voor niets werden mantra’s in het verleden door ‘speciale’ personen overgedragen, zoals ouders, leraren en bijzonder mensen waar de ontvanger een speciale band mee had.

Lange tijd waren uitsluitend religie en spiritualiteit het domein waarin mantra’s ‘bewust’ werden gebruikt. Heden ten dagen zien wij een grote verandering: mantra’s worden meer een meer gewaardeerd en gebruikt in het ‘gewone’ leven en ook in het bedrijfsleven. Bedrijven herkennen steeds meer de grote kracht en invloed van mantra’s. De mantra’s  zijn bedoeld voor de interne organisatie en verklanken de essentie waar het bedrijf voor staat. Het is als het ware de kern waar het omdraait. Hier zijn enkele voorbeelden: Google heeft als mantra: ‘Don’t be evil’; Facebook: ‘Move fast with stable infrastructure’ en Apple heeft als mantra ‘Think different’. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de ‘mantra’ die op de poort van de Sivananda Ashram in Rishikesh staat: ‘Be Good, Do Good’. Opnieuw: het gaat hierbij niet om de taalkundige betekenis van de woorden, maar om de energie die in de woorden opgeslagen ligt. Deze energie stroomt door het gehele bedrijf en beïnvloedt alle handelingen. Het is ook een innerlijke spiegel, een ethische toetssteen die zorgt dat jijzelf of het bedrijf op koers blijft en geen beslissingen neemt die tegen de innerlijke waarde van de mantra ingaan.

 Het is verstandig om je af te vragen wat je diepste innerlijke drijfveer is in je leven. Waarom doe je wat je doet? Wat is je grootste passie of ideaal in het leven? Niet zelden kan je het niet onder woorden brengen, maar het heeft een bepaalde klank. De klank heeft voor jou betekenis, maar voor een ander kan dezelfde klank een hele andere betekenis kan hebben. Mantra’s zijn derhalve heel persoonlijk. Vergeet ook niet dat in verschillende situaties of levensfases verschillende mantra’s dominant kunnen zijn.

 In de Indiase literatuur is hier een mooi verhaal over. Het verhaal speelt zich af na de grote oorlog die in de Mahabharata, het grote epos waar ook de Bhagavad Gita deel van uit maakt, beschreven wordt. De Pandava’s hebben de oorlog gewonnen en langzamerhand wordt het tijd dat Krishna weer terugkeert naar zijn hemelse verblijfplaats. Hij neemt afscheid van de Pandava’s en een ieder mag een wens doen. Op een gegeven moment vraagt Krishna ook aan Kunti, de moeder van de Pandava’s, wat zij wenst. Zij geeft een heel bijzonder antwoord: zij vraagt om een of andere vorm van rampspoed die altijd bij haar zal blijven. Een merkwaardige wens! Als aan haar gevraagd wordt waarom zij dit wenst antwoordt zij: ‘toen wij in ballingschap leefden en op de vlucht waren dacht ik ieder moment aan jou, Krishna, en dat gaf mij de kracht en het vertrouwen om door te gaan. Nu wij weer in vrede en luxe leven, merk ik dat ik niet meer constant aan je denk. Ik wil mijn aandacht op jou gevestigd houden, daarom vraag ik je om er voor te zorgen dat ik je nooit zal vergeten’.

Het is belangrijk om te investeren in de wetenschap van het taalsysteem van mantra’s. Het gebruik van mantra’s geeft veel energie en brengt verschillende zaken onder één noemer en helpt je om op koers te blijven. Het zorgt er voor dat er verband komt en blijft in de verschillende dingen die je doet en zo bouw je iets moois in je leven. Iets dat werkelijk menselijk is en dat voorbij het alledaagse gaat. Je creëert schoonheid en harmonie en overstijgt het niveau van het overleven.

Wil je reageren op deze blog? Stuur een mailtje.


Auteur: Mehdi Jiwa

<< terug naar blog overzicht
 
Contact     Steun SFM     Integrale Gezondheid