Over de SFM

Wat is de Stichting Filosofie en Meditatie?

De Stichting Filosofie en Meditatie (SFM) wil harmonie bevorderen. In onszelf en in onze samenleving. De weg daarnaartoe vinden we in de studie van filosofie uit Oost en West, in meditatie, in retraites en het naleven van de ‘satsang’-traditie.

Harmonie in de samenleving
De gedachte dat wij allen met elkaar verbonden zijn, noemen wij de ‘filosofie van de eenheid’. De SFM wil deze oude, maar zeer actuele gedachte uitdragen, omdat zij de basis vormt voor duurzame harmonie in onze samenleving.

Harmonie in onszelf
Harmonieus samenleven wordt gedragen door harmonieuze individuen. De SFM bevordert onze innerlijke groei. Vooral het vinden van onze authenticiteit helpt ons een evenwichtig mens te worden.

Filosofie uit Oost en West
Alle grote levensfilosofieën en religies - uit Oost en uit West - beschrijven universele wetten die ons helpen een harmonieus leven te leiden. De SFM bestudeert deze levensbeschouwingen, zoekt naar hun kern en verbindt zich niet aan één bepaalde stroming.

Studie
Kennis biedt houvast en kweekt begrip voor onszelf en voor elkaar. De SFM organiseert allerlei bijeenkomsten over de levensfilosofieën en hoe we die in ons dagelijks leven kunnen gebruiken.

Meditatie
In meditatie verwerven we een rust die aanzet tot vreedzaam en onbaatzuchtig handelen. En energie om filosofische inzichten in de praktijk te brengen. De SFM verbindt meditatie en filosofie dan ook nadrukkelijk met elkaar.

Retraites
In een retraite stappen we uit onze routine. We houden onszelf een spiegel voor en vragen ons af waar het écht om gaat in ons leven. De SFM heeft twee retraitecentra, één in Egmond aan den Hoef en één in Brognon, Noord-Frankrijk.

Satsang
Filosofie kun je beoefenen in het leven van alledag. De SFM doet dat in de geest van de Oosterse ‘satsang’. Dat is een kleine, veilige – vaak spirituele - groep van gelijkwaardige mensen die werken voor het geheel. Ze hebben de ontwikkeling van allen voor ogen.

 

 
Contact     Steun SFM     Integrale Gezondheid